Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13469
W sumie: 260599

News

News zdjęcie id 899

Są pieniądze na szkolenia dla pracodawców i pracowników - dofinansowanie na kursy zawodowe, studia podyplomowe itd.

03.10.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 
Wnioski będą przyjmowane od 02.10.2017r  do 27.10.2017 lub
do wyczerpania limitu środków

w  sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, pok. 3 ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze.
 
Środki KFS przeznacza się na:
a) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
b) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
c) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia:
d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
 1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).
 
Nabór skierowany jest do pracodawców, którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS oraz równocześnie spełniają co najmniej jeden z Priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS.
Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2017 roku  środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:
 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Dodatkowo Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania rezerwy KFS:
 1. wsparcie kształcenia  ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie  kształcenia  ustawicznego  w  zakładach  pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji  w  rozumieniu  ustawy z 15  maja 2015  r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy, pok. 31A tel. 85 6566017 i na stronie internetowej: https://siemiatycze.praca.gov.pl/-/5514548-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-w-ramach-rezerwy-kfs-

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.