Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4825
W sumie: 320666

KONTAKT

 


Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ul. Leg. Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze

Sekretariat: tel. (85) 65 66 500, fax 85 65 66 501

e-mail: powiat@siemiatycze.pl

 

Władze Powiatu

Nr pok.

Wydział

Numer miejski

Numer wew.

205

Starosta - Jan Zalewski

65-66-500

500

205

Wicestarosta - Marek Bobel

65-66-500

500

207

Sekretarz - Jerzy Woźniak

65-66-504

504

227

Skarbnik - Walentyna Kwiatkowska

65-66-505

505

224

Biuro Rady Powiatu - Elżbieta Malinowska

65-66-506

506

Wydział Organizacyjno - Prawny

Nr pok.

Wydział / Stanowisko

Numer miejski

Numer wew.

Hall- Parter Inspektor Krystyna Wróblewska - Punkt Obsługi Klienta 65-66-507 507

207

Sekretarz - Jerzy Woźniak

65-66-504

504

208 Inspektor ds. kadr - Henryka Morzy 65-66-511 511
215 Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych - Marek Kałucki 65-66-535 535
224      
213 Informatyk - Radosław Jaszczołt   65-66-514 514
203 Referent do spraw archiwum - Marcin Sołowiej 65-66-513 513

Wydział Finansowo - Budżetowy

Nr pok.

Wydział / Stanowisko

Numer miejski

Numer wew.

227

Skarbnik - Walentyna Kwiatkowska

65-66-505

505

225

Inspektor ds. księgowości - Halina Sadowska

Inspektor ds. księgowości - Tomasz Konachowicz

65-66-520

520

226 Podinspektor ds. księgowości i płac - Marta Putkowska 65-66-521 521
228 Główny Księgowy - Teresa Kłopotowska 65-66-522 522

229

Podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości - Danuta Kudelska

Podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości - Katarzyna Skłodowska

65-66-519

519

Hall-Parter Inspektor Halina Kłopotowska - KASA 65-66-523 523

Wydział Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego

Nr pok.

Wydział / Stanowisko

Numer miejski

Numer wew.

210

Naczelnik - Mariusz Radziszewski

65-66-570

570

211 Podinspektor ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych - Grażyna Koc 65-66-571 571
212 Inspektor ds. edukacji - Bożena Radziszewska-Dawidziuk 65-66-525 525
121 Inspektor ds. promocji, kultury i turystyki - Leszek Kosz 65-66-526 526

120

Inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych -  Anna Bereza

65-66-510

510

120

Inspektor ds. rozwoju gospodarczego i polityki regionalnej - Aneta Kryńska

65-66-578

578

121

Informacja Turystyczna / Fax

655-58-56

-

Wydział Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

Nr pok.

Wydział / Stanowisko

Numer miejski

Numer wew.

222

Naczelnik - Bogumiła Kazimierczak

65-66-530

530

221


Inspektor ds. budownictwa (m. i gm. Drohiczyn, gm. Mielnik, gm. Grodzisk) - Anna Łubko

Inspektor ds. budownictwa (gm. Nurzec - Stacja, gm. Perlejewo) - Tomasz Moczulski

65-66-531

531

220

Inspektor ds. budownictwa (m. Siemiatycze, gm. Dziadkowice) - Krzysztof Jachimczuk

65-66-533

533

223

Inspektor ds. budownictwa (gm. Siemiatycze, gm. Milejczyce) -

65-66-538

538

214

Podinspektor ds. gospodarki leśnej - Natalia Gontarz

65-66-536 536
216 Inspektor ds. ochrony środowiska - Daniel Wojas 65-66-537 537
       

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Nr pok.

Wydział / Stanowisko

Numer miejski

Numer wew.

110

Geodeta Powiatowy/ Naczelnik - Roman Łopaciuk

65-66-540

540

109

p. o. Zastępcy Geodety Powiatowego - Marta Wendołowicz

Inspektor ds. geodezji - Julita Ciołek

65-66-541

541

111

Główny Specjalista ds. środków Unii Europejskiej i Analityki finansowej wydziału - Barbara Szyszko

65-66-542

542

117

Inspektor ds. gospodarki Mieniem Powiatu - Wioletta Jaroszuk - Zapolnik

Podinspektor ds. scalania i wymiany gruntów - Anna Radzicka

65-66-543

543

102

Inspektor ds. ewidencji gruntów (gm. Perlejewo, gm. Dziadkowice) - Krystyna Kosińska

65-66-544

544

103

Inspektor ds. ewidencji gruntów (gm. Nurzec, gm. Milejczyce) - Jan Lewczuk

65-66-545

545

104

Inspektor ds. ewidencji gruntów (gm. Grodzisk, m. i gm. Drohiczyn) - Halina Karpiuk

65-66-546

546

105

Inspektor ds. ewidencji gruntów (m. Siemiatycze, gm. Mielnik) -

65-66-547

547

106

Inspektor ds. ewidencji gruntów (gm. Siemiatycze) - Barbara Walicka

65-66-548

548

107

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - Barbara Troc

Inspektor ds. ochrony gruntów rolnych oraz klasyfikacji gruntów - Jolanta Olędzka

65-66-549

549

101

Główny Specjalista ds. informatyki - Andrzej Szepietowski

Inspektor ds. mapy numeryczne j - Dariusz Szymczyk

65-66-550 550

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Nr pok.

Wydział / Stanowisko

Numer miejski

Numer wew.

116

Kierownik - Mirosława Olszewska 

Stanowiska ds. geodezji (prowadzenie ośrodka dokumentacji) - inspektor Agnieszka Jaworska, inspektor Halina Fiłoc, inspektor Iwona Moczulska

65-66-551 551

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Nr pok.

Wydział / Stanowisko

Numer miejski

Numer wew.

21

Naczelnik - Mariusz Żebrowski

65-66-560

560

FAX 65-66-561 561
2 Inspektor - Robert Nowak

Inspektor ds. uprawnień do kierowania pojazdami - Jerzy Olesiuk
65-66-566 566

16

Inspektor ds. rejestracji pojazdów - Julita Skorupko

Młodszy Referent - Urszula Kowalczuk

65-66-562


 

562


 

19

Młodszy Referent ds. uprawnień do kierowania pojazdami - Ewelina Krzewicka-Szyszko

65-66-564

564

18


Inspektor ds. rejestracji pojazdów - Alicja Bartoszuk

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów - Diana Drozdowska

65-66-565

565


Samodzielne Stanowiska / Pełnomocnicy

203

Samodzielne stanowisko ds. kontroli - Katarzyna Kapelka

65-66-513

513

209 Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych - Walentyna Tararuj 65-66-512 512
108 Pełnomocnik ds. Obronności oraz Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami 
- Justyna Trusiak
65-66-575 575

212

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Bożena Radziszewska - Dawidziuk

65-66-525

525

123

Biuro Organizacji Pozarządowych

65-66-576

576


 

Jednostki organizacyjne powiatu

Lp.

Nazwa:

Adres:

1. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Siemiatyczach
kierownik - Agnieszka Piątek
ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 730-05-07
e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl
www.pcprsiemiatycze.pl
1.1 Kierownik PCPR - Agnieszka Piątek pok. 6
1.2 Księgowa - Krystyna Zaręba pok. 7
1.3 Zespół ds. Orzekania 
O Niepełnosprawności
pok. 33
fax 85 730-06-92
2. Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej w Siemiatyczach
dyrektor - Janusz Bąk
ul. Szpitalna 10, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655-22-52, fax 85 655-58-99
e-mail: pdps_siemiatycz@post.pl
3. Zespół Szkół w Siemiatyczach dyrektor - Bożena Krzyżanowska
ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze 
sekretariat - tel. 85 655-25-62, fax 85 655-22-08
e-mail: sek.lo@wp.pl
gabinet lekarski - tel. 85 655-24-59
Komitet Rodzicielski - tel. 85 656-06-85
www.lo-siemiatycze.edu.pl
4. Zespół Szkół Rolniczych im. 
W. Witosa w Ostrożanach
dyrektor - Jan Kobus
Ostrożany 41, 17-312 Drohiczyn 
tel. 85 655-14-11
e-mail: ostrozanyzsr@op.pl
zsrostrozany.edupage.org
5. Zespół Szkół Rolniczych
 w Czartajewie
dyrektor - Alfred Bajena
ul. Długa 130, Czartajew, 17-300 Siemiatycze
tel./ fax 85 655-28-70
e-mail: sekretariat@zsr-czartajew.pl
www.zsr-czartajew.pl
6. Zespół Szkół Specjalnych dyrektor - Urszula Obrycka
ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655-21-26
e-mail: zss.siemiatycze@wp.pl
zsssiemiatycze.edupage.org
7.

Powiatowy Zarząd Dróg

w Siemiatyczach

dyrektor - Jan Samojluk
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze 
tel. 85 655-26-80, 85 655-26-34, fax 85 655-26-68
e-mail: sekretariat@pzdsiemiatycze.pl
www.pzdsiemiatycze.pl
8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Siemiatyczach
dyrektor - Rafał Zaremba
ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze
tel./ fax 85 655-26-12
e-mail: poradniapp@siemiatycze.pl
www.poradniasiemiatycze.szkolnastrona.pl
9. Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
dyrektor - Andrzej Szewczuk
ul.Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
tel./ fax 85 655-28-25
e-mail: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl
spzozsiemiatycze.pl
10. Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemiatyczach
dyrektor - Robert Maksimiuk
ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 656-60-13, fax 85 656-60-16
e-mail: bisi@praca.gov.pl
pup.siemiatycze.sisco.info


 

Powiatowe służby, inspekcje i straże

1. Komenda Powiatowa Policji 
w Siemiatyczach
komendant - Maciej Wesołowski
ul. Zielona 3, 17- 300 Siemiatycze
tel. 85 656-42-17, fax 85 656-43-00 
e-mail: kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
siemiatycze.policja.gov.pl
2. Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Siemiatyczach
komendant - Jerzy Sitarski
ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 656-52-01, fax 85 656-52-10
e-mail: kppspsi@straz.bialystok.pl
www.siemiatycze.straz.bialystok.pl
3. Powiatowa Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna w Siemiatyczach
dyrektor Jadwiga Hackiewicz
ul. Kilińskiego 32, 17-300 Siemiatycze
tel./ fax 85 655-22-11
e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.pl
pssesiemiatycze.pis.gov.pl
4. Powiatowy Inspektorat 
Weterynaryjny w Siemiatyczach
powiatowy lekarz weterynarii - Mirosław Tołwiński
ul. 11 Listopada 49, 17-300 Siemiatycze
tel./ fax 85 655-21-60
e-mail: siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Siemiatyczach
Jerzy Ryszard Kazimierczak
ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 656-65-32, 85 656-65-34


 

Administracja samorządowa szczebla podstawowego

1. Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze 
tel. 85 656-58-00, fax 85 656-58-03
e-mail: urzad@siemiatycze.eu
www.siemiatycze.eu
2. Urząd Gminy Siemiatycze ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655-28-60, fax 85 655-29-11
e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
www.gminasiemiatycze.pl
3. Urząd Miejski Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn 
tel. 85 656-52-60, fax 85 655-70-80
e-mail: um@drohiczyn.pl
www.drohiczyn.pl
4. Urząd Gminy Dziadkowice Dziadowice 13, 17-306 Dziadkowice
tel. 85 656-59-00, fax 85 656-59-04 
e-mail: gmina@dziadkowice.pl
www.dziadkowice.pl
5. Urząd Gminy Grodzisk ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk
tel. 85 656-80-61, fax 85 656-80-40
e-mail: ug@gminagrodzisk.pl
www.gminagrodzisk.pl
6. Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 656-58-61, 85 657-70-03, fax 85 657-71-21
e-mail: gmina@mielnik.com.pl
www.mielnik.eu
7. Urząd Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70, fax 85 657-90-83
e-mail: gmina@milejczyce.pl
www.milejczyce.pl
8. Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja
tel. 85 657-50-78, fax 85 657-50-63
e-mail: ug_nurzecst@zetobi.com.pl
www.nurzec-stacja.eu
9. Urząd Gminy Perlejewo 17-322 Perlejewo
tel./ fax 85 657-85-15
e-mail: ugperlejewo@wp.pl
www.perlejewo.pl

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.