Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13625
W sumie: 347880

News

News zdjęcie id 1029

Jest praca w podlaskiej policji. Trwa nabór do służby...

13.02.2018

Podlaska Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

Zostań jednym z nas

Wstąp do Policji

Jeśli jesteś:

 • obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii;

 •  nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystasz z pełni praw publicznych;

 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie;

 • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;

 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • ponadto posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Możesz zostać jednym z Nas

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dostarczenie do Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. podlaskiego następujących dokumentów wymienionych na stronie www.podlaska.policja.gov.pl/rekrutacja:

 • podania o przyjęcie do służby w Policji;

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego (część A i B)

 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

 • książeczki wojskowej (oryginał dokumentu do wglądu), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową;

Ponadto kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Oferujemy:

 • Stabilną służbę,

 • Bogatą ofertę szkoleniową i rozwój zawodowy,

 • Możliwość rozpoczęcia nauki na studiach w systemie zaocznym lub kontynuacja studiów,

 • Korzystne warunki finansowe – już z pierwszym dniem przyjęcia do służby,

 • Nagrodę roczną tzw. „trzynastkę”,

 • Nagrody jubileuszowe,

 • Umundurowanie,

 • Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie,

 • Dofinansowanie do wypoczynku,

 • Płatny urlop wypoczynkowy 26 dni roboczych

 • Urlopy dodatkowe,

 • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z pobliskich miejscowości,

 • Równoważnik za brak mieszkania.

Więcej informacji dotyczących procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji możesz znaleźć na stronie internetowej:

www.podlaska.policja.gov.pl ; www.siemiatycze.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

pod numerem telefonu (85) 670 46 22

lub

Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku

pod numerem telefonu (85) 670 36 04

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.