Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4173
W sumie: 37625

News

News zdjęcie id 1171

Umowy na scalenie gruntów w powiecie siemiatyckim i hajnowskim podpisane

Dzięki temu na operację w powiecie siemiatyckim „Scalanie gruntów obiektu OSMOLA i inne” trafi dotacja w wysokości 27 440 859,45 zł, a w powiecie hajnowskim na operację „scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie” w wysokości 19 234 241,66 zł.

- Kwestia scalania dla powiatu siemiatyckiego to można powiedzieć bułka z masłem. Jesteście liderem w województwie i kraju pod tym względem. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu pracowników starostwa i przede wszystkim samorządu, bo samorządy lokalne muszą te wszelkie uzgodnienia przeprowadzić – mówił przed podpisaniem umowy marszałek Jerzy Leszczyński. – Dobrze, że mieszkańcy to rozumieją, bo scalenia poprawiają organizację gospodarstwa, pól, a przy okazji dużą wartością dodaną są powstające drogi polne i drogi dojazdowe do pól.

Marszałek Leszczyński przypomniał, że dzięki staraniom zarządu województwa kwota na scalania w ramach PROW wzrosła niemal dwukrotnie z pierwotnie planowanych 15 mln euro do niemal prawie 30 mln euro. – Na początku, ze złożonych ośmiu wniosków tylko sześć mogło być zrealizowanych – podkreślał marszałek. - Ale te zwiększenie kwoty pozwoliło nam dzisiaj podpisać dwie kolejne umowy na kwotę blisko 50 mln zł w powiecie siemiatyckim i hajnowskim.

- Dziękuję wam za wasze zaangażowania, bo program scalania zmienia obszary wiejskie, ułatwia pracę rolnikom – podkreśla Stefan Krajewski. – Na pewno jesteśmy pod tym względem liderem w kraju. Mamy w tej chwili jeszcze ok. 17 mln i pewnie dodatkowy nabór będziemy ogłaszać. Przed nami jeszcze kolejne wyzwania – szukanie pieniędzy albo z RPO albo PROW na retencję małą, bo to też bardzo ważny problem, który będziemy starać się rozwiązać.

 

 

SZCZEGÓŁY PODPISANYCH UMÓW

1. Działanie „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” , zakres: Scalanie gruntów

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez: racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej. 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane 
w wyniku realizacji operacji (ha)

1.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w tym:

3588,4976

1.1.

Powierzchnia gruntów rolnych

2709,1474

1.2.

Powierzchnia gruntów leśnych

762,5004

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Dziadkowice: Hornowo, Hornowszczyzna, Kąty, Malewice, Osmola, Jasienówka i gminie Boćki: Wygonowo.

Wartość całkowita projektu: 27 862 859,45 zł.

Kwota dofinansowania: 27 440 859,45 zł., która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 17 460 618 zł., tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

2. Powiat Hajnowski, tytuł operacji: „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych obiektu „Eliaszuki i inne”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji: 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane 
w wyniku realizacji operacji (ha)

1.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w tym:

2514,9856

1.1.

Powierzchnia gruntów rolnych

1459,0581

1.2.

Powierzchnia gruntów leśnych

927,9115

 Kwota dofinansowania: 19 234 241,66 zł., która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 12 238 747,00 zł., tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

_______________________________

Scalania w województwie podlaskim, w perspektywie 2014 – 2020:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 12 października 2015 r. (Dz. U. 2015.1755) w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wysokość limitu dla woj. Podlaskiego wynosiła 14 524 564,00 Euro (ok. 63 mln zł).

I nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów typu „Scalanie gruntów” został przeprowadzony w terminie od dnia 22 kwietnia do dnia 6 maja 2016 r. 

W ramach naboru złożono 8 wniosków na kwotę kosztów kwalifikowalnych 109 055 516,82 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały zakwalifikowane do współfinansowania, jednak ze względu na ograniczoną ilość środków zawarto 6 umów (koszty kwalifikowane: 62 379 415,71zł,  w tym dofinansowanie z EFRROW: 39 692 016,00 zł). Ze względu na znaczne ograniczenie środków nie podpisano umów na realizację dwóch dużych projektów scaleniowych w Powiecie Siemiatyckim – prawie 27,5 mln zł i w Powiecie Hajnowskim – ok. 19,2 mln zł. (lista wniosków z I naboru w załączeniu)

W związku z potrzebami województwa, przewyższającymi dostępne środki Marszałek Województwa zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (marzec 2017) z prośbą o zwiększenie alokacji środków finansowych w ramach PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na scalanie i wymianę gruntów na terenie województwa podlaskiego.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wysokość limitu dla woj. Podlaskiego została zwiększona o 15 138 965,00 Euro, do kwoty  29 663 529,00 Euro.

II nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów typu „Scalanie gruntów” został przeprowadzony w terminie od dnia 1 do 30 marca 2018 r.

W ramach naboru złożono 2 wnioski na kwotę kosztów kwalifikowalnych 46 675 101,11 zł. (ok. 11 mln euro). Wszystkie złożone wnioski zostały zakwalifikowane do współfinansowania.

 

źródło: Wrotapodlasia.pl

 

 

 

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.