Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9748
W sumie: 22363

News

News zdjęcie id 1306

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

17.01.2019

                                                                           Siemiatycze, dnia.2019-01-15.

GG.6840.3.2018

 

 

Ogłoszenie o przetargu

             Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art.42 ust.1 i art.67 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.  z 2018 r., poz.2204 / oraz §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004 r./

Starosta Siemiatycki ogłasza II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONYNa sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,  położonej w Sokólu gmina Nurzec Stacja  –  oznaczonej nr geod.210/1 o pow.0,1600 ha , zapisanej w KW Nr BI3P/00033305/4.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest Zarządzenie Nr 94/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

     Przeznaczenie nieruchomości: tereny istniejącej projektowanej plombowej zabudowy zagrodowej.

       Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.960,00 zł netto + 23% VAT 5.740,00 zł = 28.240,80 zł . Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej: 2.825,00 zł.

          I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sokólu, który przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2018 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

           Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2019 roku  o godzinie 10.ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ul.Legionów Piłsudskiego 3 w sali nr 107.

            Ustalone wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść  najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 roku    przelewem  w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 . W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

          Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

          Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty wyceny nieruchomości,  koszty ogłoszenia o przetargu w prasie i koszty aktu notarialnego.

           Szczegółowych informacji dot. nieruchomości objętej ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul.Legionów Piłsudskiego 3, pok.107, tel.85 6566549.

            Starosta Siemiatycki zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

          Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach od dnia  16 stycznia   2019 r. do dnia 18 lutego   2019 r.

 

Starosta Siemiatycki

mgr Jan Zalewski

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.