Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5622
W sumie: 22956

News

News zdjęcie id 1451

Dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - dziękujemy za poświęcenie i miłość okazaną najmłodszym

30.05.2019

30 maja świętujemy w całej Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zbiega się to w czasie z Dniem Dziecka obchodzonym 1 czerwca. Jest to szczególny dzień, w którym należy podziękować rodzicom zastępczym za trud, jakiego się podjęli przyjmując pod swój dach dzieci spragnione miłości i rodzinnego ciepła. Troszczą się o nie dzień po dniu, przeżywają z nimi radości i smutki dnia codziennego, przygotowują do dorosłego życia. Powiat Siemiatycki podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy warunków życia dzieci w rodzinach zastępczych, udziela im wsparcia poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W powiecie siemiatyckim funkcjonuje 26 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 31 dzieci.

Pragniemy złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech radość, uśmiech i wdzięczność dzieci

wynagradza Państwu codzienny trud i poświęcenie, troskę i opiekę.

Dziękujemy za dobro, wyrozumiałość i zaangażowanie włożone w wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

Życzymy siły, wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tak ważnej i pięknej misji.

Starosta  Jan Zalewski                 Wicestarosta Marek Bobel

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma możliwości zostać adoptowanym, marzącego o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu i naprawdę kochające bliskie osoby.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. Zależy nam na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały być odwożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub do rodzin zastępczych na drugim końcu Polski. To ważne, aby pozostawały w swoich środowiskach, miały kontakt z domem i własną rodziną.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w  przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 
  •  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie lub osoba nie pozostająca w  związku małżeńskim.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Aby zostać rodziną zastępczą obowiązkowe jest przygotowanie kandydatów do pełnienia tej funkcji, poprzez odbycie szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

http://www.pcprsiemiatycze.pl/poszukujemyrodzinzastepczych/ktomozezostacrodzinazastepcza.html

http://www.pcprsiemiatycze.pl/poszukujemyrodzinzastepczych.html

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.