Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5686
W sumie: 23020

News

News zdjęcie id 1707

Program "Aktywny Samorząd" 2020 - NABÓR WNIOSKÓW

04.03.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2020 roku”.


Wnioski o dofinansowanie na poszczególne zadania programu można składać od 1 marca 2020 roku w następujący sposób:

 • elektronicznie, wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl),
 • papierowo, w siedzibie PCPR w Siemiatyczach.

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać:

Można skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777(czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 w ramach Modułu I następuje w terminie:

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku.

 w ramach Modułu II w następujących terminach:

 • od 1 marca do 31 marca 2020 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
 • od 1 września do 10 października 2020 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w Systemie SOW, datę wpłynięcia wersji papierowej do PCPR w Siemiatyczach, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

HARMONOGRAM REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

TERMIN

OPIS

01.03.2020

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I oraz Moduł II

31.03.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

31.05.2020

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)

31.08.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

01.09.2020

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

10.10.2020

Termin zakończenia przyjmowania w 2020 roku wniosków w ramach Modułu II programu

15.04.2021

Termin złożenia przez PCPR w Siemiatyczach sprawozdania z realizacji programu w 2020 r. (zakończenie wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2020 r.)

30.08.2021

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2020 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy PCPR w Siemiatyczach a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu siemiatyckiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Siemiatyczach oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

CELE PROGRAMU:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

http://www.pcprsiemiatycze.pl/pomocniepelnosprawnym/aktywny.html

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.