Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2294
W sumie: 242986

News

News zdjęcie id 1742

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668), do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w związku z otwartymi konkursami ofert na zadania z zakresu:

 

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  oraz  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.

 

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
        ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział
        w konkursie,
 • osoby, które pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim 
       stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
       co do ich bezstronności. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Legionów Piłsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze

Formularz powinien być podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione
do  reprezentowania organizacji/ podmiotu zgłaszającej/go. 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.