Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5624
W sumie: 22958

News

News zdjęcie id 217

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

18.01.2016

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SIEMIATYCZACH OD STYCZNIA ORGANIZUJE NA TERENIE PORADNI ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA .

Rodzice, którzy są zaniepokojeni przebiegiem rozwoju swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach .

Wczesnym wspomaganiem rozwoju , może być objęte każde dziecko od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej . Wsparciem objęta jest także rodzina dziecka.

- Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są realizowane przez zespół specjalistów w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, w razie potrzeby inni specjaliści.

- Zajęcia są realizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Mogą odbywać się na terenie przedszkola, poradni lub domu rodzinnego dziecka.

  - Zajęcia są organizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , którą wydaje zespół orzekający działający przy poradni. 

- Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są realizowane nieodpłatnie.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci, u których rodzice lub lekarze rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest opóźniony lub zaburzony, oraz dzieci z:

· zespołami genetycznymi

· wadami wzroku

· wadami słuchu

· autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami zachowania

· niepełnosprawnością ruchową

· niepełnosprawnością umysłową

· zaburzeniami rozwoju mowy

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą aby ich dziecko zostało objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

· zgłosić się do poradni celem wypełnienia wniosku

· dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną

· zgłosić się w ustalonym terminie na badania diagnostyczne

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Za jak najwcześniejszym zdiagnozowaniem zaburzeń oraz podjęciem wspomagania rozwoju dzieci przemawiają następujące przesłanki:

· wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju oraz związana z tym możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów,

· możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych zmian,

· większa podatność małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne i w efekcie szybsze postępy usprawniania,

· łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętności i nawyków,

· zapobieganie narastaniu wraz z wiekiem wielu zaburzeń przez co terapia jest utrudniona,

· większe zaangażowanie rodziców małych dzieci w terapie.

Wczesne wspomaganie rozwoju w odniesieniu do dziecka ma na celu:

· zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,

· pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji,

· wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznawczej i komunikacji dziecka (w tym rozwoju mowy i języka),

· pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami,

· pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii,

· systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju,

· przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością fizyczną, zmysłów, intelektualną i psychiczną do korzystania z edukacji w placówkach wychowawczych i edukacyjnych oraz do prawidłowego współistnienia w grupie.

Wczesne wspomaganie rozwoju w odniesieniu do rodziców ma na celu:

· podtrzymywanie psychiczne w sytuacji przeżywania szoku, poczucia straty, długotrwałego stresu z powodu urodzenia dziecka określonego jako niepełnosprawne,

· pomoc rodzicom w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego oraz do kompetentnego organizowania jego życia,

· pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających budowaniu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

· pomoc rodzicom w odpowiedniej organizacji środowiska domowego, przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem również potrzeb zdrowego rodzeństwa,

· pomoc rodzicom w osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania,

· pomoc rodzicom w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka, zgodnych z jego możliwościami i etapem, na jakim się znajduje,

· przygotowywanie rodziców do udziału w programie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

 

Kontakt:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 43A

17-300 Siemiatycze

Tel/fax (85) 655-26-12

www.poradniasiemiatycze.szkolnastrona.pl

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.