Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15550
W sumie: 169755

News

News zdjęcie id 220

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu siemiatyckiego

19.01.2016

Drogi kierowco, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, nakłada na powiaty obowiązek usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

- nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;

- przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliska drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego karta parkingowa, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

- pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

- kierowała nim osoba: a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

- jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 

Pojazd usunięty z drogi w wyżej wymienionych przypadkach umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

Pojazdy do 3,5 tony: usunięciem pojazdu zajmuje się firma „Andrzej Serwis” FUH Krzywicki Andrzej ul. Ciechanowiecka 41, 17- 300 Siemiatycze tel. 85 655 31 03, 665 300 940. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zostają umieszczone na parkingu strzeżonym Powiatowego Zarządu Dróg ul. 11 Listopada 253 w Siemiatyczach.

Pojazdy powyżej 3,5 tony: usunięciem pojazdu zajmuje się firma „ARSEN” Arkadiusz Krzysztof Aściukiewicz 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Górna 37, tel. 608 121 513; 85 730 67 74. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zostają umieszczone na parkingu strzeżonym firmy „Arsen” Arkadiusz Krzysztof Aściukiewicz w Bielsku Podlaskim ul. Górna 37.

Przed odebraniem pojazdu należy wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Siemiatyckiego.

Starosta wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu, jeżeli pojazd nie zostanie odebrany przez osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Starosta jest obowiązany do wykonania orzeczenia sądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przepis art. 130a ust. 10h, który jednoznacznie wskazuje, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

Postępowanie może trwać wiele miesięcy. Przez cały ten czas rosną koszty przechowywania. Aby tego uniknąć, warto najszybciej jak to jest możliwe odebrać pojazd.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać: Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, tel. 85 65 66 560.

Starosta

Marek Bobel

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.