Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 31514
W sumie: 108443

News

News zdjęcie id 232

JAK REKLAMOWAĆ TOWAR - RĘKOJMIA CZY GWARANCJA?

28.01.2016

Jeżeli kupiona rzecz ma wadę, konsument ma prawo do reklamacji. Przed jej złożeniem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Pierwszą decyzja w przypadku wystąpienia wady jest wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji. Wyboru należy dokonać między gwarancją (jeśli została udzielona), a rękojmią.

Korzystniejsza dla kupującego jest – co do zasady – rękojmia, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń bezpośrednio od przedsiębiorcy.

Inaczej jest w przypadku gwarancji: zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta określa wówczas samodzielnie gwarant, więc mogą one być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią.

Z gwarancji warto skorzystać, jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi. Co ważne, dotyczy to tylko gwarancji udzielonych na okres dłuższy niż 2 lata od dnia wydania towaru. Udzielenie gwarancji na taki czas często wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.

W celu podjęcia świadomej decyzji należy się zapoznać się z oboma trybami dochodzenia odpowiedzialności od uprawnionego podmiotu ( sprzedawcy lub gwaranta) i wybrać ten odpowiedni dla konsumenta.

Rękojmia

 • Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć do przedsiębiorcy, który sprzedał wadliwy towar. Najbezpieczniej złożyć reklamację na piśmie (może się przydać jako dowód). Należy sprecyzować swoje żądanie i opisać zaistniałą wadę. Takie pismo najlepiej złożyć za potwierdzeniem kopii dokumentu lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 • Aby złożyć reklamację nie musimy posiadać paragonu. To tylko jeden ze środków dokumentujących zawarcie umowy. Inne to świadkowie, wydruki z karty płatniczej, wiadomości mailowe. Sprzedawca nie może uzależniać reklamacji od dostarczenia paragonu.

 • Odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar trwa przez 2 lata od daty jego wydania a nie daty zakupu. Ma to szczególne znaczenie przy zakupach na odległość( np. przez internet), podczas których najpierw dochodzi do zawarcia umowy, a dopiero po kilku dniach do doręczenia rzeczy.

 • W przypadku sprzedaży używanego towaru sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności ale nie bardziej niż do roku od dnia wydania towaru.

 • Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć w ciągu roku od dnia zauważen9ia wady 9 niemniej najlepiej zgłosić bezpośrednio po wykryciu wady)

 • Jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania to przyjmuje się (domniemywa), ze wada lub przyczyna jej powstania istniały w chwili wydania produktu.

 • Aby złożyć reklamację nie jest koniecznym posiadania oryginalnego opakowania.

 • składając reklamację należy określić żądanie od sprzedawcy :

 • naprawienia wady

 • wymiany towaru na nowy,

 • obniżenia ceny.

 • odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna.

 • Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienie twojego żądania jeśli działanie które zostało przez konsumenta wybrane jest niemożliwe do spełnienie lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałoby nadmiernych kosztów,

 • Sprzedawca nie może zmienić żądania dotyczącego odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny jeśli towar był już wcześnie wymieniony lub naprawiony albo sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy na etapie wcześniejszego żądania.

Gwarancja

 • Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta – i to on ustala jej treść. Gwarant (konkretny przedsiębiorca) powinien zostać określony w oświadczeniu gwarancyjnym. W przypadku braku możliwości jego określenia można uznać, że gwarancji udzielił podmiot składający oświadczenie gwarancyjne. Gwarant i sprzedawca ( podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi) nie muszą być tym samym podmiotem.

 • Cel gwarancji ogranicza się co do zasady do przywrócenia jakości reklamowanego towaru, a więc przede wszystkim naprawy lub wymiany.

 • W ramach gwarancji z reguły nie przysługuje uprawnienie odstąpienia od umowy – chyba ze postanowiono inaczej,

 • Gwarantowi wolno ograniczyć możliwości złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku wybranych wad towaru lub określonych części składowych.

 • Czas trwania gwarancji określa gwarant. Jeśli nie został podany to mamy prawo uznać, iż udzielono gwarancji na dwa lata od dnia wydania towaru.

 • Gwarant musi wykonać swoje obowiązki ( naprawy lub wymiany towaru) w terminie wskazanym w treści gwarancji. Jeśli termin ten nie został określony , gwarant powinien dokonać tego niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych – licząc od dnia dostarczenia towaru do gwaranta.

 • Jeżeli dokonano wymiany towaru na nowy lub dokonano istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku wymiany samodzielnej części termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

 • Jeżeli korzystamy z uprawnień z tytułu gwarancji, bieg terminu na wykonanie uprawnień z rękojmi zostaje zawieszony- od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w ramach gwarancji termin na realizację uprawnień z tytułu rękojmi biegnie dalej od dnia otrzymania odmowy od gwaranta.

Podsumowanie

 • W pierwszej kolejności należy wybrać podstawę złożenia reklamacji (gwarancję lub rękojmię). Wybór ten będzie miał wpływ na wskazanie podmiotu do którego składamy reklamację ( w przypadku rękojmi sprzedawca a gwarancji gwarant).

 • Następnie należy dokładnie opisać zauważoną wadę i sprecyzować żądanie w zależności od sposobu reklamacji.

 • Jeśli przedsiębiorca np. gwarant uchyla się od odpowiedzialności możesz złożyć reklamacje do sprzedawcy z tytułu rękojmi lub odwrotnie.

Więcej informacji - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Siemiatyczach tel. (85) 65 66 510

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.