Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22233
W sumie: 220828

News

News zdjęcie id 570

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie siemiatyckim

29.11.2016

Przypominamy, że na terenie Powiatu Siemiatyckiego działają dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Siemiatyczach i Drohiczynie. Pomoc ta obejmuje między innymi: udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej oraz projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

  1. Punkt w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 88 czynny:

poniedziałek w godz.  800 – 1200

wtorek w godz.  800 – 1200

            środa w godz.  1130 – 1530

czwartek w godz.  1000 – 1400

piątek w godz. 1000 – 1400

  1. Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny:

poniedziałek w godz.  1000 – 1400

           wtorek w godz.  1200 – 1600

           środa w godz.  1000 – 1400

czwartek w godz.  800 – 1200

           piątek w godz. 800 – 1200

W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym z dnia 28 sierpnia 2015r informuję:

I. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

II. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1.podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

III. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie  wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego lub

5. która nie ukończyła 26 lat lub

6. która ukończyła 65 lat lub

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.