Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9238
W sumie: 163443

News

News zdjęcie id 618

Politechnika Warszawska zaangażowana w ważny projekt geodezyjny Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

17.01.2017

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego zawarł porozumienie z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Politechnikę Warszawską usług w zakresie wsparcia w procesie przygotowania projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Do zadań uczelni należy opracowanie studium wykonalności dla planowanego do realizacji powyższego projektu. Umowę w imieniu związku podpisał Przewodniczący Zarządu (starosta siemiatycki) Jan Zalewski i Wiceprzewodniczącego Zarządu (starosta wysokomazowiecki) Bogdana Zieliński, uczelnię reprezentowała Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii prof. dr hab. Alina Maciejewska oraz Kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof. PW.

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego został powołany głównie dla planowanego do realizacji projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, zgodnie z wytycznymi programowymi RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy powyższego projektu obejmuje:

  • Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z dostosowaniem danych do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

  • Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:15000 (BDOT500) i dostosowania ich do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

  • Przeprowadzenie harmonizacji i zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług, zawartych w bazach danych, o których mowa w pkt. 1 i 2, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez wymianę i udostępnianie danych w formacie GML.

  • Utworzenie cyfrowych zbiorów dokumentów i materiałów gromadzonych w pzgik, w tym operatów pomiarowych będących podstawą założenia i aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT w zakresie niezbędnym do realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  • Dostosowanie istniejących w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK) systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zapewniających wymianę i udostępnianie danych w formacie GML.

  • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej poprzez zakup sprzętu komputerowego (serwerów, macierzy dyskowych i komputerów) spełniającego wymagania techniczne nowoutworzonych baz danych i systemów teleinformatycznych.

Starosta

Marek Bobel

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.