Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5942
W sumie: 23276

News

News zdjęcie id 651

Kwalifikacja wojskowa 2017 w Powiecie Siemiatyckim

08.02.2017

Od 3 do 22 marca. na terenie powiatu siemiatyckiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej. Wszyscy, którzy stawią się na komisję w 2017 roku do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa zostaną przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stanie się ostateczne.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej - (w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3).

Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1) kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2) kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

3) kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

4) kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia badanego komisja nie może ustalić jej zdolności do czynnej służby wojskowej można zaliczyć badanego do kategorii B, pozostawiając mu czas na diagnostykę i leczenie oraz skompletowanie dokumentacji lekarskiej.

5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może kierować osoby na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub obserwację szpitalną.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego wydania. Dlatego każda osoba ma prawo do złożenia, w ciągu 2 tygodni, odwołania do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Wojewódzka komisja lekarska może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji powiatowej komisji lekarskiej i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać od niej przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. O zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej można się ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością określoną w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534).

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.