Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3472
W sumie: 163875

News

News zdjęcie id 667

.

16.02.2017

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2016 r., poz. 1817)
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
ogłasza  otwarty   konkurs   ofert   na  wsparcie  wykonywania   zadań   publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2017 roku
wraz z udzieleniem dotacji

na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.


I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie z ww. zakresu może być realizowane w różnych formach, a w szczególności
    poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
a) organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,  
b) rozwój sportu, popularyzację rekreacji ruchowej i  aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców Powiatu.
Zadania   powinny   mieć   charakter   ponadgminny   i   być   skierowane   do   mieszkańców powiatu siemiatyckiego.
Wymagany   minimalny   wkład   finansowy   oferenta,   na   który   składają   się   finansowe środki własne, środki   finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego musi stanowić co najmniej 5 % całkowitych kosztów finansowych   realizowanego   zadania.  Środki   finansowe   własne   nie   dotyczą   wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r.
1. Na wsparcie realizacji zadań przeznacza się kwotę w wysokości - 15.000,00 zł.
Kwoty te mogą ulec zmianie  w przypadku  stwierdzenia,  że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu, lub zaistnieje konieczność   dostosowania   do   możliwości   budżetu  Powiatu   w   części przeznaczonej   na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych powiatu siemiatyckiego należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2017 r.” do dnia 10.03. 2017 r. w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze do godz. 15,00  lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
      O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu. Na kopercie należy zamieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją określającą nazwę zadania. Oferty, które zostaną złożone lub dostarczone pocztą po tym terminie nie będą rozpatrywane w otwartym konkursie i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Treść Uchwały

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.