Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22247
W sumie: 220842

News

News zdjęcie id 691

Odpowiedź na publikację prasową Kuriera Podlaskiego pt. "Trochę zapomniana ulica powiatowa"

10.03.2017

Szanowni Mieszkańcy Siemiatycz i Powiatu Siemiatyckiego

W związku z artykułem prasowym pod tytułem „Trochę zapomniana ulica powiatowa” opublikowanym w numerze 10/1125 z 7 marca 2017r. „Kuriera Podlaskiego” - „Głos Siemiatycz” chcemy merytorycznie odnieść się do treści publikacji, będącej próbą przedstawienia Powiatu Siemiatyckiego w negatywnym świetle.

1. Odnośnie zawartego w artykule nieprawdziwego i pozbawionego jakichkolwiek argumentów stwierdzenia redaktora MF cyt:„(...)Skoro ulice w Siemiatyczach nie mieszczą się w planach remontowych powiatu, wychodzi na to, że miasto nie ma dla powiatu znaczenia...” Informujemy Mieszkańców Siemiatycz oraz Szanownego Pana Redaktora iż na przestrzeni ostatnich 10 lat na terenie Miasta Siemiatycze przebudowanych zostało ponad 13 kilometrów dróg (ulic) powiatowych co stanowi 65% wszystkich odcinków dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze:

- ulice 3 Maja i Bartosza Głowackiego o długości 2,185 km

- ulica Jana Kilińskiego o długości 1,2 km

- ulica Drohiczyńska o długości 2,860 km

- ulica Słowiczyńska o długości 0.775 km (wraz z przebudową mostu)

- ulica Wysoka na całym odcinku

- ulica Armii Krajowej o długości 1,5 km

- ulica Tadeusza Kościuszki o długości 0,8 km

Na przebudowę ulic powiatowych na terenie miasta Siemiatycze wraz z bieżącymi remontami dotychczas wydatkowano kwotę ponad 8 milionów 487 tysięcy złotych w tym:

- udział środków własnych Powiatu Siemiatyckiego ponad 3 miliony 437 tys. złotych;

- udział miasta Siemiatycze (współfinansowanie) około1 milion 487 tys. złotych;

- pozyskane dofinansowanie zewnętrze 3 miliony 562 tys. złotych.

Z powyższych względów zawarte w artykule stwierdzenie:,, miasto nie ma dla powiatu znaczenia” jest absolutnie nieprawdziwe.

Warto zrozumieć iż na terenie powiatu siemiatyckiego znajduje się 8 gmin, które również czekają na inwestycje drogowe i chciałyby mieć zmodernizowane drogi powiatowe na poziomie 65 % - tak jak ma to miejsce w mieście Siemiatycze. Niestety ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu, inwestycje będą realizowane w przyszłych latach.

2. Faktycznie w 2016 roku Powiat Siemiatycki wspólnie z Gminą Siemiatycze zmodernizował drogi powiatowe na odcinkach: „Siemiatycze - Czartajew - Krasewice - droga wojewódzka nr 690” (blisko 6 km), z których codziennie korzystają tysiące osób, nie tylko mieszkańcy Powiatu Siemiatyckiego. Modernizacja dróg była konieczna ze względu na fatalny stan jezdni. Pod rozwagę czytelników należy wziąć fakt iż o pilnej potrzebie modernizacji drogi powiatowej w Czartajewie kilkukrotnie pisał „Głos Siemiatycz”, tak więc niezrozumiałym jest aktualnie odmienne stanowisko redakcji gazety, która sugeruje czytelnikom iż inwestycja drogowa w Czartajewie jest społecznie i ekonomicznie niezasadna.

3. Pragniemy poinformować Mieszkańców Siemiatycz oraz Szanownego Pana Redaktora iż w dniu 11 marca 2016 roku Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta Siemiatycze o możliwość współfinansowania w 2016 roku (w proporcji 50%) kosztów odnowy nawierzchni na ulicy Kościuszki znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1783B na najbardziej wyeksploatowanym i uciążliwym dla ruchu odcinku o długości 1 km. Przewidywany koszt inwestycji to 235 tysięcy złotych.

Burmistrz Miasta Siemiatycze w piśmie (IG.7226.18.2016) z dnia 26 kwietnia 2016 roku poinformował Zarząd Powiatu Siemiatyckiego cyt. „...W odpowiedzi na zapytanie dotyczącego możliwości współfinansowania w roku 2016 przez Miasto Siemiatycze, w proporcji 50% kosztów, odnowy nawierzchni ulicy Kościuszki znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1783B na odcinku długości około 1 km informuję, że z uwagi na rozplanowanie budżetu miejskiego na 2016 rok nie mogę w tym roku wesprzeć przedmiotowego zadania. Deklaruję jednak współfinansowanie w proporcji 50% kosztów własnych zadania w przyszłym roku, w przypadku gdyby inwestycja ta po zgłoszeniu do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku uzyskała dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 do realizacji w 2017 roku zakwalifikowana została droga relacji Ostrożany – Perlejewo – długość odcinka blisko 6 km. Uważamy, że odnowa nawierzchni jezdni części ulicy Kościuszki przy dobrej współpracy samorządów może być prowadzona etapowo z wykorzystaniem środków finansowych miasta i powiatu, bez konieczności sięgania po pieniądze z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zasadne jest by dofinansowanie z powyższego rządowego programu było spożytkowane na modernizację znacznie dłuższych odcinków dróg powiatowych. Tym bardziej, że realnie na dofinansowanie z powyższego programu rokrocznie może liczyć tylko jedna inwestycja drogowa z terenu całego powiatu siemiatyckiego.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt iż wymienione przez autora artykułu firmy mieszczące się przy ul. Kościuszki i Armii Krajowej w Siemiatyczach, systematycznie zasilają budżet Miasta Siemiatycze (w przeciwieństwie do budżetu powiatu) potężnymi kwotami podatków od nieruchomości, które pozwalają miastu na dofinansowanie inwestycji drogowych na poziomie przynajmniej 50% całości inwestycji.

4. Odnośnie zawartych w artykule Pana redaktora słów Burmistrza Miasta Siemiatycze - cytat: „Będziemy po raz kolejny wnioskować o remont, ale władze powiatu nie robią nic w mieście uprzejmie informujemy Drogich Mieszkańców Siemiatycz zaś Szanownemu Panu Burmistrzowi Miasta Siemiatycze przypominamy iż to głównie dzięki staraniom Powiatu Siemiatyckiego w Siemiatyczach powstały takie placówki jak:

- Zamiejscowy VIII Wydział Karny i Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, które mieszczą się przy ulicy Górnej

- Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach (mieszcząca się w budynku Starostwa)

- Nowoczesny Zespół Szkół Specjalnych przy ulicy Kościuszki w Siemiatyczach (rozbudowany w 2016 roku)

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siemiatyczach

- Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Siemiatyczach

- Nowoczesny Powiatowy Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Szpitalnej

- w 2017 roku do Siemiatycz ,,powróciło” zlikwidowane Pogotowie Gazowe, które mieści się przy ul. 11 Listopada.

Jak dobrze wszyscy wiemy są to jednostki miastotwórcze, które dają zatrudnienie i służą pomocą dla tysięcy mieszkańców Siemiatycz oraz pozostałych gmin wchodzących w skład Powiatu Siemiatyckiego. Dziś trudno sobie wyobrazić jakie byłoby oblicze Miasta Siemiatycze bez powyższych placówek.

Nadmieniamy, że na stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania powyższych jednostek Powiat Siemiatycki z własnego budżetu wydatkował (oraz pozyskał ze źródeł zewnętrznych) miliony złotych.

Dodatkowo w Siemiatyczach dzięki zaangażowaniu Powiatu Siemiatyckiego - oddano do użytku nowoczesny budynek i pomieszczenia na potrzeby siemiatyckiego Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Tadeusza Kościuszki, zmodernizowano i znacząco rozbudowano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Powiat Siemiatycki przeprowadził też szereg bardzo ważnych inwestycji w SP ZOZ Siemiatycze (siemiatyckim szpitalu), z którego pomocy korzystają tysiące mieszkańców Siemiatycz i powiatu:

  • całkowita modernizacja oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego z pododdziałem ortopedycznym – koszt ponad 2 miliony zł;
  • gruntownie zmodernizowano poradnię i pracownię rehabilitacji przy ul. Pałacowej;

  • utworzyliśmy Oddział Intensywnej Terapii – koszt 2,5 miliona zł;

  • zmodernizowano budynek zespołu poradni przy ulicy Szpitalnej – koszt 1,5 miliona zł;

  • natomiast w tym roku powstanie nowoczesne przyszpitalne lądowisko dla śmigłowców LPR - koszt około 1 miliona zł.

Na lata 2017-2018 planowana jest rozbudowa i dostosowanie szpitala do wymagań stawianych przez UE i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ostateczny termin na dostosowanie podmiotu mija 31 grudnia 2018 roku. SP ZOZ posiada dokumentację budowlaną i prawomocne pozwolenie na budowę, a kosztorys tego przedsięwzięcia to kilkanaście milionów złotych.

Pragniemy również poinformować mieszkańców Siemiatycz iż Powiat Siemiatycki w 2017 roku (po uzyskaniu środków unijnych) zamierza przeprowadzić gruntowaną termomodernizację budynków siemiatyckiego Zespołu Szkół - Liceum Ogólnokształcącego oraz siedzibę Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Dlatego też stwierdzenie Szanownego Burmistrza Miasta Siemiatycze iż „(...) powiat nic nie robi w mieście” jest wysoce niepoważne i krzywdzące, bo czyż wyżej wymienione inwestycje i kolejne zaplanowane w budżecie 2017 roku, planowana rozbudowa szpitala i przyszpitalnego lądowiska to nie teren Miasta Siemiatycze?

5. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego dostrzega potrzebę modernizacji ulicy Kościuszki na odcinku od firmy „Maksbud” do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 640. Jednakże posiadane skromne środki finansowe – w tym roku pozwolą jedynie na bieżące naprawy i uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni.

 

Z wyrazami szacunku

Starosta Jan Zalewski

Wicestarosta Marek Bobel

 

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.