Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15358
W sumie: 169563

News

News zdjęcie id 71

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czartajewie gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.

 

Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geod.:
317/19 o pow. 0,1402 ha – cena wywoławcza 40 000 zł + VAT

      Posiadająca urządzoną KW Nr BI3P/00017571/1 według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze działka leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności.
      Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. 
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.
      Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 11/48/15 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 9.03.2015 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość przeznaczoną do zbycia uchwałą nr 88/598/14 z dnia 19 maja 2014 r.
      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czartajewie, który przeprowadzono w dniu 3 października 2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
      II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czartajewie, który przeprowadzono w dniu 30 stycznia 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki, zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
      Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
      Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w dniu 24.04.2015 roku o godz. 10:30 w pok. 202 II piętro.

      Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
      Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
      Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, na tablicach informacyjnych w miejscowości Czartajew, a także na:

  • http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/f9e578d8035

  • http://siemiatycze.pl

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 117 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

 Treść ogłoszenia do pobrania

Starosta

Marek Bobel

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.