Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6314
W sumie: 39766

News

News zdjęcie id 976

58 milionów złotych dotacji na cyfrową geodezję w województwie podlaskim - również w powiecie siemiatyckim

19.12.2017

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starosta Siemiatycki Jan Zalewski (Przewodniczący Związku Powiatów Województwa Podlaskiego) i Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński (Wiceprzewodniczący ZPWP) podpisali umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, który będzie realizowany na tere wszystkich powiatów województwa podlaskiego w latach 2018-2022. Dofinansowanie UE na realizację projektu przez ZPWP to blisko 58 milionów złotych. Usługi opracowane na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów publicznych będą umożliwiały ich udostępnianie innym podmiotom publicznym, w tym gminom, ale przede wszystkim klientom administracji, czyli przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa, dla których spodziewane korzyści ekonomiczne mogą być najwyższe.

 

Głównym celem projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych cyfrowych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), co przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej w województwie.

- Dzięki tej dotacji mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do zasobów geodezji, To wszystko zostanie też uporządkowane – podkreśla starosta Jan Zalewski. – Sam projekt ma być realizowany do 2022 roku. Już po Nowym Roku rozpoczynamy jego wdrażanie – najpierw zostanie powołany zespół koordynacyjny który będzie realizował przetargi najpierw na prace terenowe, geodezyjne, a potem w system informatyczny.

W trakcie realizacji projektu planuje się rozwój szeregu usług elektronicznych, poprzez aktualizację tych już oferowanych, jak i opracowanie i wdrożenie nowych, wraz z działaniami służącymi integrowaniu katalogu świadczonych usług na poziomie powiatowych GIS i wojewódzkiej Platformy GISPodlasia.

Zasoby cyfrowe powstałe w ramach realizacji projektu będą udostępniane, w zakresie w jakim to możliwe ze względu na ich specyfikę (udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych regulowane jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania.

realizacja projektu przyczyni się zatem również do:

- zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności,

- zwiększenia stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje,

- poprawy obsługi klienta zewnętrznego,

- zapewnienia powszechnego dostępu do cyfrowych zdigitalizowanych zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego,

- usprawnienia funkcjonowania Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie województwa podlaskiego,

- ujednolicenia, poprawy jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenia istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN),

- zapewnienia interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych,

- rozbudowy narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGiB, BDOT500, GESUT i ZSIN, - weryfikacji i usystematyzowania istniejących zasobów ewidencji gruntów i budynków umożliwiającego dostęp do danych drogą elektroniczną, - wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej i innymi systemami (np. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

 

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.