Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21117
W sumie: 71748

Archiwum newsów, strona 10

Obrazek dla news_1777

Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach

09.05.2020

W nawiązaniu do oświadczenia Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 6 maja 2020r. opublikowanego na stronie Urzędu Miasta Siemiatycze (www.siemiatycze.eu) pod nazwą "Żłobki i przedszkola miejskie pozostają zamknięte do odwołania" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, iż korespondencją mailową z dnia 30.04.2020r., a następnie pismami z dnia 04.05.2020r. oraz z dnia 05.05.2020r. Burmistrzowi zostały przekazane informacje o aktualnej rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta i powiatu siemiatyckiego jak również „Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” oraz Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”...

więcej

Obrazek dla news_1776

Zawiadomienie o zmianie terminu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminach Grodzisk i Milejczyce

08.05.2020

Zawiadamiamy, że sprawa dot. przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminie Grodzisk i Milejczyce, nie może zostać załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa ze względu na obszerny materiał, który wymaga szczegółowej analizy oraz zaistniały stan epidemii. W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2020 r.

więcej

Obrazek dla news_1775

Kolejny nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

08.05.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

więcej

Obrazek dla news_1773

Nowe obiekty sportowe przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

06.05.2020

Powiat Siemiatycki zamierza wybudować nowe obiekty sportowe przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie: siłowni wewnętrznej w budynku internatu wraz z wyposażeniem oraz siłowni zewnętrznej wraz z boiskiem do siatkówki plażowej na terenie przyszkolnym. Byłby to kolejny etap rozbudowy infrastruktury sportowej przy ZST w Czartajwie. Szkoła może się pochwalić nowoczesnym stadionem lekkoatletyczny oraz boiskiem wielofunkcyjnym, z którego na co dzień korzystają uczniowie szkoły oraz zawodnicy z różnych klubów sportowych.

Kolejna inwestycja umożliwi młodzieży rozwijanie swoich pasji i zainteresowań sportowych. Co w rezultacie przełoży się na jeszcze lepsze wyniki naszych sportowców zarówno na arenie gminnej, powiatowej, czy ogólnopolskiej.

więcej

Obrazek dla news_1772

Powiat ubiega się o dofinansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Ostrożanach

06.05.2020

Powiat Siemiatycki złożył do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie nowej inwestycji: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach”. Zakres wykonywanych prac obejmuje, między innymi: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 60x32 metry zawierającego boiska o nawierzchni poliuretanowej do: 2 boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz boisko do piłki ręcznej. Projekt zakłada budowę ogrodzenia boisk, powstanie infrastruktury technicznej podziemnej (odwodnienie płyty boiska) oraz budowę sztucznego oświetlenia, by z boisk można było korzystać w godzinach wieczornych.

więcej

Obrazek dla news_1771

Ponad 7 milionów złotych na drogi w Powiecie Siemiatyckim. Starosta odebrał symboliczny czek

05.05.2020

Symboliczny czek na pond 7 milionów złotych odebrał od Wojewody Podlaskiego Starosta Siemiatycki Jan Zalewski. Pieniądze pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczone na remont dróg powiatowych i gminnych. Ponad 2,4 miliona złotych trafi bezpośrednio do powiatu. Dzięki takiemu dofinansowaniu uda się wyremontować drogi: nr 1710B Kłopoty Stanisławy-Makarki-Grodzisk (długość odcinka 4,5 km), nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo (długość odcinka 2,1 km) oraz rozbudować drogę powiatową nr 1716B w m.Nurczyk (długość odcinka 0,53 km). Z dofinansowania z FDS w sumie ponad 4,8 miliona złotych skorzystają też gminy: Milejczyce, Mielnik, Dziadkowice, Drohiczyn, Perlejewo.

więcej

Obrazek dla news_1770

Gmina Siemiatycze zakupiła ozonator dla Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach

05.05.2020

Dzięki udzielonej pomocy przez Gminę Siemiatycze do szpitala powiatowego w Siemiatyczach zakupiony został profesjonalny ozonator o dużej wydajności, którym można bardzo szybko sterylizować pomieszczenia, aby zatrzymać rozwój i pozbyć się bakterii, wirusów i grzybów. Na ten cel gmina przeznaczyła 10 tys. złotych. Tym samym gmina przyczynia się do walki z pandemią COVID-19 wspomagając pierwszą linię frontu, na której stoją lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny. Dyrekcja szpitala oraz personel medyczny dziękuje Wójtowi Gminy Siemiatycze Edwardowi Krasowskiemu, radnym i mieszkańcom gminy za okazane wsparcie!

więcej

Obrazek dla news_1769

Serdeczne Życzenia z okazji Dnia Strażaka!

03.05.2020

Z okazji, Strażackiego Święta - dnia Św. Floriana życzymy

aby wspomnienie patrona było dla wszystkich strażaków źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, niezależnie od tego czy pełniona jest ona zawodowo, czy ochotniczo. Życzymy Strażakom i Ich Rodzinom zdrowia oraz spełnienia wszelkich zamierzeń i planów. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w bezinteresowne niesienie pomocy bliźnim, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Tyle powrotów ile wyjazdów!

Starosta Jan Zalewski                                              Wicestarosta Marek Bobel 

 

więcej

Obrazek dla news_1768

Powiat Siemiatycki pamięta o Święcie Konstytucji 3 Maja!

03.05.2020

Mieszkańcy i władze powiatu siemiatyckiego pamiętają o Konstytucji 3 maja. W 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji - w niedzielę 3 maja starosta siemiatycki Jan Zalewski, wicestarosta Marek Bobel, przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Sylwester Zgierun w imieniu całej Rady Powiatu Siemiatyckiego i wszystkich mieszkańców powiatu złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

więcej

Obrazek dla news_1767

RESPIRATOR DLA SZPITALA W SIEMIATYCZACH od FUNDACJI „SMS z NIEBA"

30.04.2020

Fundacja SMS z Nieba z Koszalina przekazała dziś do siemiatyckiego szpitala nowoczesny respirator transportowy. Oprócz urządzenia fundacja ofiarowała również 300 maseczek ochronnych. Sprzęt medyczny przekazał prezes fundacji ksiądz Rafał Jarosiewicz. Fundatorem respiratora jest jedna z firm z okolic Siedlec – zajmująca się uprawą pieczarek.  Wicestarosta Marek Bobel podziękował prezesowi fundacji za pomoc okazaną szpitalowi w Siemiatyczach. Respirator, czyli inaczej mówiąc sztuczne płuco wspomaga lub zastępuje mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej, wszędzie tam gdzie doszło do ustania oddechu lub gdzie jest on utrudniony ze względu na stan pacjenta.

więcej

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.